Program Direktörü

İşletme Bölümü Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2352-2375

E-posta:

mursideozgeldi@maltepe.edu.tr