Öğretim Programı Diyagramı

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Proje Hazırlama dersi, 9 seçmeli ders ve 1 seminer dersi ile 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.