Mezunların Mesleki Profili

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları özel ve kamuya ait her seviyede eğitim kurumlarında İngiliz Dili Eğitimi uzmanı olarak görev alabilecek gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmaktadır.