Mezunların Mesleki Profili

Çalışma alanları oldukça geniş olup, mezunlar yapı mühendisliği alanında yetkin hale gelerek, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilir,  araştırma-geliştirme, kalite kontrol gibi çalışma alanlarına yönelebilirler.