Mezunların Mesleki Profili

Mahalli İdareler Yüksel Lisans Programı mezunları yerel yönetim kuruluşlarında iş bulabilir.