Kayıt Kabul Şartları

Sanatta Yeterlik programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen/fen edebiyat fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazandıkları uzmanlık yetkisine sahip olması,(Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Alan dışından başvuru yapan öğrenciler gerektiğinde  hazırlık dersi alabilir)
  • Lisans derecesiyle Sanatta Yeterlik programına başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) EA veya SÖZ puan türünden en az 80 puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavı taban puanının en az 533 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 735 puan (yeni sistemde 158 puan) almış olmak
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
  • Lisans derecesiyle Sanatta Yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir.
  • Mülâkatta başarılı olmak,
  • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden Sanatta Yeterlik yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.