Dil Dersleri

Maltepe Üniversitesi'nde eğitim dili bazı bölüm/programlarda İngilizce, bazı bölüm/programlarda ise Türkçedir. İngilizce bölüm/programlara kayıtlı tüm lisans öğrencileri Üniversite’de verilen dersleri, Türkçe bölüm/programlara kayıtlı öğrenciler ise zorunlu İngilizce derslerini (İngilizce I ve İngilizce II) takip edebilecek İngilizce yeterlilik seviyelerini kanıtlamakla yükümlüdürler.

İngilizce bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce seviyelerini ispatlamak için isterlerse MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler veya YDS, eYDS, YÖKDİL gibi ulusal veya PTE, TOEFL  gibi uluslararası geçerliliği olan  sınavlarda Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olduklarını kanıtlayan belgeleri sunabilirler. Bu sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için ulusal sınavların yapıldığı tarihten itibaren beş yılın, uluslararası sınavlar için üç yılın geçmemesi şarttır.

Yatay/dikey geçiş ile gelen öğrencilerden İngilizce Hazırlık sınıfını tamamlamış olanlar veya programdan muaf olmuş öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere belgelerini MÜ’ne sunarlar.

Maltepe Üniversitesi İngilizce Yeterlilik düzeyini karşılamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar. İngilizce Hazırlık Programı dışında, lisans programlarında okuyan öğrenciler eğitim süreleri boyunca sunulan Seçmeli İngilizce derslerinin yanı sıra farklı yabancı dil derslerinden birini (Almanca, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Latince ve Rusça gibi) ikinci yabancı dil dersi olarak alabilirler. Bu sayede, hem MÜ öğrencileri hem gelen öğrenciler kişisel gelişimlerini ve yetkinliklerini artıracak uluslararası eğitim fırsatlarına sahip olmaktadırlar.