AKTS Kredileri Dağılımı

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. AKTS, Avrupa'da kurumsal, bölgesel ve ulusal seviyede kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır.

MÜ’de verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur.  Bugüne kadar hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilmiştir. Yerel krediler, haftalık teorik ders saatleri ile yine haftalık uygulama, stüdyo, seminer gibi aktivite saatlerinin yarısı toplanarak elde edilmektedir.  

2009-10 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, ders programları, AKTS kredilerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri, ilgili öğretim elemanları tarafından öngörülerek revize edilmeye başlanmıştır. 2010-11 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren ise, her dönem sonunda, öğrencilerden, Öğrenci iş yükü Anketi uygulanarak her ders için alınan geri bildirimlerle, öğrencilerin iş yükleri ve dolayısı ile derslerin AKTS Kredileri hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, bu amaçla üniversitede geliştirilen EXCEL programı ile her dönem 30 AKTS olma koşulu dikkate alınarak ve bölümdeki dersler arasında denge kurularak yapılmaktadır. Senato kararı ile 1 AKTS, 25 saatlik bir öğrenci iş yüküne karşılık gelmek üzere düzenlenmektedir.  Bundan sonra öğrencilerin iş yükü ile ilgili hesaplamaların, iki yılda bir güncellenmesi planlanmaktadır.

MÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (iki haftalık final sınavı dönemi dahil olmak üzere toplam 17 hafta) tamamlayabilmeleri için 30 AKTS kredisi almaları gerekmektedir. 30 AKTS kredisi almaları öğrencilerin dönem içinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri (ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750 ders saatlik bir iş yükü ile ilişkilendirilmektedir. Bu da haftada 44 ders saatine denk gelmektedir.

AKTS kredileri ve iş yükü tablosu, ders izlencelerinde açıkça görülebilmektedir.