Akademik Danışmanlık

Öğretimleri süresince Üniversitemizdeki her öğrenciye rehberlik yapmaları amacıyla birer öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilmektedir. Akademik danışmanlar, öğrencilere ders seçimlerinde ve akademik konularda danışmanlık yapmaktadır.