Program Hakkında

İç mimar, tekniği ve sanatı, kullanıcının istek ve beğenisi doğrultusunda, geçmişin ve çağının bilgi beceri ve düşün zenginliğini kullanarak birleştirir.

İç mimarlık mesleği kapsamı, mimari strüktür içerisinde kullanıcı gereksinimleri ve fonksiyonları doğrultusunda mekana ait unsurların, iç hacim bünyesinde geliştirilen tasarlama ve organizasyon aktivitelerini içerir.

Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan İç Mimarlık Bölümü'nde eğitim; meslek adaylarına mekan ve donatı tasarımı konularında temel değerleri oluşturmaya yönelik, çağdaş ve sürekli güncelleşmeye açık bir program çerçevesinde sürdürülmektedir.

Kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yanı sıra sergi, gezi, seminer ve staj sistemi ile meslek adaylarının yaratıcılık ufukları genişletilmekte, gözlem ve pratik yeteneklerini arttıracak etkinlikler ile profesyonel yaşama hazırlanmaktadır.

İç mimarlık mesleği sanat, tasarım ve teknik alanların kesişimi olduğundan, öğrenci adaylarından,  bu alanlara ilgi duymaları ve bu alanlarda çalışma hedeflerine sahip olmaları, mezun olduktan sonra da,  tüm meslek hayatı boyunca mesleki vizyonu sahiplenmeleri ve bu inançta olmaları beklenmektedir.

İç Mimarlık (Türkçe) Lisans Programı, 1997 yılından beri eğitim vermektedir.

İç Mimarlık Bölümünden mezun bireyler “Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nü … tarihinde başarı ile tamamlayarak, kanunların verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere Lisans Diploması’nı almaya hak kazanmıştır.” biçiminde diploma alırlar; ve iç mimarlık alanında tasarım, uygulama, üretim birimlerinde çalışabilirler.

MİSYON
İç Mimarlık bölümünün misyonu, eğitimde, ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ortamlar oluşturmak için; ilgili etkenleri göz önüne alan, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan iç mimarlar ve uzman mekan tasarımcıları yetişmesini sağlamaktır.

VİZYON
Mezunları ulusal ve uluslararası platformlarda öncelikle tercih edilen, iç mekân tasarımı ve uygulama alanında öncü araştırmaların ve iç mimarlık aracılığı ile toplumun yaşam kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir program olmaktır.