Mezunların Mesleki Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Rehber öğretmenliği, devlet ve vakıf üniversitelerinde benzer bölümlerde araştırma görevliliği, özel sektörde psikolojik danışman, yapabilecek gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmaktadır.