AKTS NEDIR

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA), Mart 2010’da Budapeşte’de yapılan Budapeşte-Viyana Bakanlar Konferansı sırasında, Bolonya Süreci’nin onuncu yılında başlatılmıştır. Nasıl Bolonya Süreci’nin 1999 yılında başlatılmasından bu yana temel amacı “Avrupa’daki yükseköğretim sistemlerinin daha karşılaştırılabilir, rekabetçi ve birbiri ile bağdaşır hale gelmesini güvence altına almak” ise, AYA’nın da temel amacı bunu sürdürmektir.