Uluslarası Programlar

ERASMUS PROGRAMI
MÜ’de öğrenciler, kariyerlerinin gelişmesine olanak sağlayacak uluslararası programlara katılmaya teşvik edilirler. Bu uluslararası programlardan bir tanesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ERASMUS Öğrenci Değişim programıdır. MÜ, ERASMUS Üniversite Beyannamesi’ni 2004 yılında almış ve ilk hareketlilik 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında Staj ve Ders Verme Hareketliliği programlarına katılmaya olanak sağlayan Genişletilmiş ERASMUS Beyannamesi ve ERASMUS Policy Statement (EPS) MÜ’ye verilmiştir. Avrupa’nın değişik Üniversiteleri ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, MÜ öğrencileri hem ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği hem de Staj Hareketliliği’nden faydalanabilmekte, bu değişim süreleri MÜ tarafından akademik olarak tanınmaktadır. Ayrıca, uzmanlık alanlarında tecrübe kazanmaları amacıyla akademisyenlerimiz de ERASMUS Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmak üzere teşvik edilmektedirler.


AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
ERASMUS programından bağımsız olarak MÜ; ABD ve Almanya yer alan bazı üniversitelerle akademik işbirliği protokolleri imzalamıştır. Bu protokoller kapsamında öğrenciler bir veya iki dönemlerini söz konusu üniversitelerde geçirebilmekte, bu dönemleri yine MÜ tarafından akademik olarak tanınmaktadır.