TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi