TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal Hizmetler Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

BECERİLER

 

1-Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3-Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X