TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi