TYYÇ/Program Yeterlilikleri İlişkisi

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ) 5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterlilikleri

 

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BİLGİ

1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BECERİLER

1.Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet,  kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x