TYYÇ/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 5. Düzey, Ön Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

X

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

BECERİLER

1.Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

2.Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

3.Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2.Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

3.Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3.Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

4.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X