TYYÇ/Program Temel Alan Yeterlikleri İlişkisi

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

YETKİNLİKLER

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

  1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

  2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

  3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

Öğrenme Yetkinliği

  1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

  2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

  3.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

  2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

X

 

  3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

  4. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

  5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X