TYYÇ /Program Yeterlilikleri İlişkisi

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ)

Program yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

 1.Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BECERİLER

1.Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X