Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,
  • Türk halklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki eserlerini incelemek,
  • Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.