Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri

ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

2. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

3. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

3. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

3. Değişime ve yeniliğe açıktır.

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X