Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

Ulaştırma Hizmetleri

ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

1. Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

2. Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.

     

X

X

       

 

 

3. Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.

                 

 

 

4. Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.

 

X

X

           

X

 

5. Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.

   

X

X

         

 

X

BECERİLER

1. Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

X

         

X

X

X

X

X

2. Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

   

X

 

X

   

X

X

X

X

3. Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.

                 

 

 

4. Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

                 

 

 

5. Teknik resim yapar.

                 

 

 

6. Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.

X

   

X

 

X

X

   

 

X

7. Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

X

       

X

 

X

X

X

X

8. Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.

                 

 

 

9. Algoritmik düşünür.

                 

 

 

10. Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.

                 

 

 

YETKİNLİKLER

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.

 

X

X

       

X

X

X

X

2. Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

   

X

       

X

 

 

X

3. Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

             

 

 

 

 

Temel Alan Yeterlilikleri

Ulaştırma Hizmetleri

ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

PROGRAM

YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

X

X

X

     

X

X

X

X

 

2. Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.

                 

 

 

 

3. Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.

 

X

X

           

 

 

 

4. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.

                 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.

X

       

X

X

X

X

X

X

 

2. Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.

                 

 

 

 

3. Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

                 

 

 

 

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

   

X

X

 

X

     

 

X

 

5. Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.

 

X

X

   

X

     

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

X

X

     

X

   

 

 

 

2. Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

X

X

X

       

X

X

X

X

 

3. Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

X

X

           

 

X