Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

Gazetecilik ve Enformasyon Temel Alanı
ÖN LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
ÖN LİSANS; EQF-LLL: 5. Düzey;  QF-EHEA: Kısa Düzey

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3- İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir. 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1- Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütür.

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

2- Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme ve dili etkin biçimde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

2- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

4- Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri takip eder.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

5- Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

X

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

2- Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

 

3- Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat bilgisine sahiptir.

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X