Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

Sanat Bilimleri

ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

X

2. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

3. Proje süreçleri içinde yer alır.

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

2. Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

3. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanında başarıyla uygulama yürütür.

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

2. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

X