Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri
Mimarlık ve Yapı
ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

 

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BİLGİ

1.İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BECERİLER

1.Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

2.Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

2.Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

x

3.Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

x

 

 

4.Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1.Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

3.Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

 

x

4.Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

2.İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

4.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

2.Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

3.İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x