Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri)

Program yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

 1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

 

 

 

 

 

 

 

X

X