Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Bilgisayar)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

1. Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

 

BECERİLER

1. Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

2. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkında lığa sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X