Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Hukuk Alanı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1-Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

2-Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

       

X

 

3-Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

       

X

BECERİLER

 

1-Karar, temel hukuk metinlerini asgari düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

   

X

2-Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, yalın hukuk sorunlarını çözer.

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilim alanlarında kullanır.

 X

 

 

 

 X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

4-Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

X

     

X

 

X

X

           

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı kendi başına yürütür.

 

 

X

X

 X

X

X

 

X

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 X

Öğrenme Yetkinliği

1-Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 X

X

 

 X

 

X

 

 

 

 

X

 

 X

2-Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.

 X

X

X

X

X

 

 

3-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

 X

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

2-Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

4-Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte iletişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Demokrasi, laiklik,sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi, anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.

X

X

 

 

 

X

 

 

 X

X

 

 

 

 X

 

2-Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X