Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Beşeri Bilimler)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

 

3. Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

4. Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

BECERİLER

1. Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

3. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

4. Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

2. Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

3. Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

4. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

3. Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

4. Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

2. Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

3. Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 


[1]           YÖK sitesinden, http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.