Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal ve Davranış Bilimleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilir, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. İnsanlar ve toplumlararası
 ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4. Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

BECERİLER

1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

2. Yazılı ve görsel kayıtları
 kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5.Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

4. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

5. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

X

2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

  6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)(“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

7. Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

4. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X