Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(İşletme ve Yönetim Bilimleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

BİLGİ

1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

X

 

 

X

X

 

2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

X

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

X

 

 

 

 

 

  3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1.Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

   2.Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

   1.Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

X

 

 

X

X

 

 

   2.Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

X

4.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

X

 

X

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

   1.Örgüt/Kurum,iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

X

 

X

X

 

 

   3.Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

4.Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

X

 

 

 

5.Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

 

 

 

 

X