Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sanat)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

   5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

   6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

   7. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

   1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

   2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

   3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

   4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

   5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme,  uygulayabilme becerisini geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Duyusal algıyı somutlaştırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

   1. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

   2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Öğrenme Yetkinliği

   1. Kendi çalışmalarını sorgular.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

   2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

   3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

   1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

   2. Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

   3. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

   4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

    (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

5.  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

   1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

   2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

   3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

4. Estetik farkındalığa sahiptir.

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X