Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(SANAT)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5. İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7.Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

9.Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

2. İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

3. İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.

X

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5.Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

6.Duyusal algıyı somutlaştırır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Tek başına, bağımsız olarak ve / veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

2. Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

3.Alanlarıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Kendi çalışmalarını sorgular.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

2. Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2.Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarılır.

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.(Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürülebilir.

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

3. Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

4. Estetik farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 


[1]YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.