Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mühendislik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 1. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 1. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 1. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 1. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 1. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 1. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 1. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X