Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Araştırma ve Uygulama Merkezi (SOYAÇ)

Türkiye’de ilk kez 18 Mart 2010 tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde kurulan ”Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocukların Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ), 10 ülkeden 14 saygın kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu “Sokak Çocukları Koalisyonunda” Türkiye’yi temsil etmektedir.

SOYAÇ, öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli uygulama ve araştırma projeleri yürütmektedir. Bu anlamda SOYAÇ, bir taraftan toplumun en kırılgan guruplarından biri olan sokak çocuklarının topluma kazandırılmaları için çalışırken bir taraftan da öğrencilerimizin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak onların sosyal, donanımlı ve etkin katılımcı bireyler olarak topluma kazandırılmalarını sağlamaktadır.

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Sokakta çalışan ve yaşayan çocukları ifade eden sokak çocuğu olgusunun, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik boyutları dikkate alınarak ve bu konuda yapılacak çalışmalarda disiplinler arası işbirliğine önem verilerek başta sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, felsefe, hukuk, tıp gibi Üniversitenin çeşitli fakülte/bölümlerinin ve insan ve toplum bilimleri araştırma ve uygulama merkezi ve insan hakları uygulama ve araştırma merkezlerinin katkısı ile bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak,
  • Sokak çocuğu konusunda doğrudan ya da dolaylı biçimde çalışmalar yapan bilim insanları ile lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bu konuda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için gerekli şartları hazırlamak,
  • Üniversitede ve üniversite dışında sokak çocukları konusunda uzmanlaşmış kişilerle iletişim sağlayarak bu konuda üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını ve konuya yönelik ilginin arttırılmasını sağlamak,
  • Sokak çocukları konusunda etkili sosyal politikaların geliştirilebilmesi için kamuoyunun ve siyasal-sosyal kuruluşların bilinçlenmesini sağlamak,
  • Sokak çocuklarına yönelik sosyal hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak,
  • Sokak çocuklarına verilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla sürekli ve düzenli olarak araştırmaların yapılması için; bunu sağlamak üzere resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak akademisyenler ve bu alanda çalışanlar arasında karşılıklı olarak öğrenme zeminini oluşturmak,
  • Sosyal bilimler alanında sokak çocuklarına ilişkin eğitim ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sosyal bilimler alanında eğitim kalitesini artırmak üzere kullanılmasını sağlamak,
  • Bir toplumun demokratikleşmesinde o toplumun çocuklarının sosyal ve siyasal yaşama aktif katılımlarının sağlanmasının öneminden hareketle, çocukların sesini duyuran, onların bakış açılarını ortaya koyan çocuk kimliği ve çocuk hakları konularında araştırma ve uygulamaların planlanmasını ve en kısa zamanda hayata geçirilmesini sağlamak,
  • Toplumdaki diğer çocuk/gençlerle beraber sokak çocuklarının da ilgi alanlarının geliştirilmesi ve/veya bir meslek kazandırılmak üzere eğitimlerinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Araştırma ve uygulama konularında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.