Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavını geçmek zorundadırlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar da (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan ders izlencelerinde belirtilir. Final sınavları, MYO tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav notu, final sınavı notu ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, Bölüm Başkanı ve MYO Müdürlüğü tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme ölçütleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından MYO Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Notlandırma esasları

Yönetmelik 1 (Y1)’e tabi olan öğrenciler için:

Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun belirlenmesinde, o derse ait yıl/yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yıl / yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde, ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ve haberli olarak yapılan kısa sınavları ara sınav veya ara sınavlara ek olarak ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir dersten başarılı sayılmak için final sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak kaydı ile; yarıyıl, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavlarının ortalaması 100 üzerinden en az 50 puan olmalıdır (Harf karşılığı CC). Dönem içi çalışmaları ve sınavlarının toplam başarı notuna etkisi %40, final/bütünlemenin ise %60’dır. Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Spor, Müzik gibi ortak zorunlu derslerde değerlendirmeler, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Yönetmelik 2 (Y2)’ye tabi olan öğrenciler için:

Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31inci, 32nci ve 33üncü maddeleri doğrultusunda ÖİS’nin bağıl başarı değerlendirme yöntemini kullanarak değerlendirir ve aşağıdaki başarı notlarından biri öğrencinin ders başarı notu olarak verilir.