Sıkça Sorulan Sorular

 1. Her dönemde 30 AKTS Kredisini tam olarak belirlemek olanaksız. Bu nedenle 28 ya da 32 olabilmeli. 30 olması zorunlu mudur? 
  Evet, her dönem 30 AKTS Kredisi olmak zorundadır. Toplam olarak AKTS Kredileri, dört yıllık programlarda 240 ve iki yıllık programlarda 120 olmak zorundadır.
   
 2. Bir dönemde (yarıyılda) alınması öngörülen derslerin toplam iş yükü ne kadar olmalıdır?
  Bir dönemde (yarıyılda) alınması öngörülen derslerin toplam iş yükü 750 (30 kredi X 25 saat) olmalıdır.
   
 3. Bugüne kadar stajlar için hiç kredi verilmemiştir. Bundan sonra vermek zorunda mıyız?
  Evet, öğrencinin yaptığı her türlü aktivite dikkate alınarak kredilendirilmek ve öğretim programında gösterilmek zorundadır.
   
 4. Her ders için hazırlanması gereken “Ders İzlencesi” İngilizce ve Türkçe olarak bize yollandığı formatta mı hazırlanacaktır?
  Evet. Hazırlanan her türlü doküman hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanacaktır. Öğretim planlarında yer alan ve öğrencisi olan her bir dersin öğrenme çıktıları dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenecek ve bu derslerin her biri için “Ders İzlencesi/Syllabus” formu hazırlanacaktır.
   
 5. “Bölüm/Program Ana-Gövdeleri”, örnek modelde belirtilen başlıklar esas alınarak mı hazırlanacaktır? 
  Evet, kesinlikle.  Model üzerinde değişiklik yapmak mümkün müdür? Hayır.  Üniversitemizdeki tüm Bölüm/Program ana-gövdelerinin aynı başlık ve alt başlıklar çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Ancak başlıkların içeriği, bölüm/programların özellikleri ve düzeyleri (5. Düzey: Önlisans; 6. Düzey: Lisans; 7. Düzey: Yüksek lisans ve 8. Düzey: Doktora olmak üzere) dikkate alınarak özgün olarak yazılmalıdır.
    
 6. Farklı bölümlere aynı kodla verilen ortak derslerin, verilen her bir program için belirlenen program çıktıları ile ilişkilendirilmesi gerekir mi?
  Evet. Zira her bir programın çıktıları ve o dersin program çıktılarını karşılama derecesi birbirinden farklıdır. Ancak, Türk Dili ve ATA dersleri ile ortak yabancı dil derslerinin AKTS kredileri tüm bölümler için aynı olacaktır.
   
 7. Seçmeli derslerin AKTS kredileri hesaplanırken neye dikkat edilmelidir?
  Bölümlerin seçmeli ders havuzlarında yer alacak seçmeli derslerin AKTS kredileri hesaplanırken, bu derslerin alınabileceği dönemlerin AKTS kredisi toplamı dikkate alınmalıdır. Söz konusu seçmeli dersler ilgili dönemde alınacakmış gibi gösterilerek o dönemin iş yüküne dahil edilmeli ve toplam 30 AKTS kredisini bulacak ve geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
   
 8. Başka bölümlerden servis dersi olarak alınan derslerin öğrenme çıktılarını, bölümümüzün program çıktıları ile mi karşılaştıracağız?
  Öğretim programlarında yer alan her bir dersin öğrenme çıktıları dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenecek ve bu derslerin öğrenme çıktıları, bölümün/programın çıktıları ile ve ilgili bölüm/program başkanınca karşılaştırılacaktır.
   
 9. Öğretim elemanları verdikleri derslerin iş yüklerini (AKTS Kredilerini) nasıl belirleyecektir? 
  Öğretim elemanları verdikleri dersin öğrenciye ne kadar yük getirdiğini, öğrencilerden aldıkları geri bildirimlerle, iş yükü hesaplama tablosuna göre hesaplayacaklardır. Bu geri bildirimler, öğrencilerden yarıyıl sonunda öğrencilere dağıtılan formlar doldurtularak alınacaktır. Ayrıca, web sayfasında yer alan EXCELL tablosu yardımı ile bölüm/program Bolonya Koordinatörü ile birlikte hesaplamalar yapılacaktır.
   
 10. Dersin öğrenim çıktılarının, dersin verildiği programın çıktılarını ne ölçüde karşıladığı da belirlenecek midir?
  Nasıl? Bu da aynen AKTS Kredileri konusunda öğrencilerden alınan geri bildirimler gibi ve aynı zamanda öğrencilerden öğrenilecektir. Yani, Dersin öğrenim çıktılarının, dersin verildiği programın çıktılarını ne ölçüde karşıladığı, yarıyıl sonunda öğrencilere doldurtulan değerlendirme formlarının yardımı ile sorulacaktır.
 11. Derslerin öğrenme çıktılarını hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
  “Ben bu konuyu anlatarak öğrencinin hangi becerisini geliştiriyorum?” sorunun cevabı, dersin öğrenme çıktısıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğrenme çıktılarının madde madde belirtilmesidir. (1, 2, … ;  1.1, 1.2, … gibi ya da . , . gibi. madde işareti koyularak)
 12. Üniversitemizde saat başı ücretli ders veren öğretim elemanları tarafından verilen derslerin, izlencelerinin kim tarafından hazırlanması gerekmektedir?
  Öğretim programında yer alan her bir dersin izlencesi, dersi veren öğretim elemanınca hazırlanacaktır.
 13. Üniversite için AKTS ve DE Etiketleri alındığında bu çabalar sona erecek mi? Hayır, bu sürekli olarak devam edecek bir süreçtir.