Sağlık Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin Amaçları şunlardır:

  • Hukuk – tıp alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel araştırma, yayın, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları ve araştırmaları yapmak,
  • Yapılan çalışma ve araştırmaları ön lisans ve lisans programlarına ve açılması planlanan lisansüstü programlara yansıtmak,
  • Mesleki katkıda bulunmak amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğini sağlamak,
  • Talep halinde özel ve kamu kurumlarına ücretli veya ücretsiz bilimsel görüş vermek.