Sağlık Hizmetleri

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması eğitimin başarısı için de yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan üniversitemizin sağlık hizmetleri; Marmara eğitim köyü yerleşkesinde bulunan ve 2 katlı ayrı bir bina olan sağlık merkezimizde yürütülmektedir. Bu çerçevede yürütülen sağlık hizmetlerinin temel yaklaşımı kişiyi hastalıklardan korumak, sağlık kapasitesini yükseltmek ve bunlara rağmen bir hastalık oluşursa tam bir birinci basamak sağlık hizmeti sunmak sevk edilen hastaların takibini yapmaktır. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar 4 ana başlık altında toplanabilir.

  1. Koruyucu sağlık çalışmaları
  2. Birinci basamak sağlık hizmetleri
  3. Psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmaları
  4. Sağlık-Güvenlik eğitimleri ve sağlık kapasitesini yükseltici çalışmalar

Sağlık merkezimizde görevli 1 doktorumuz mesai saatleri içinde sağlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca 1 hemşire 3 sağlık memuru 3 ambulans şoförü ve 1 kat görevlisi bulunan sağlık merkezimiz 7 gün 24 saat görev yapmakta, acil durumlarda sağlık merkezimize ait ambulansımızla sağlık görevlilerimiz eşliğinde sevk yapılmaktadır. Maltepe merkezindeki üniversitemize bağlı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaşım ambulansla 10-12 dakika sürmektedir. Üniversite hastanemiz ile işbirliği içinde yürüttüğümüz birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde öğrencilerimizin muayene ve tedavileri yapılmakta gerektiğinde diğer sağlık kuruluşlarına sevki yapılmaktadır.  Kampusumuza en yakın hastane Süreyya paşa eğitim ve araştırma hastanesi olup ulaşım 5-6 dakika sürmektedir.
 
Üniversitemize yakın belli başlı sağlık merkezleri ve telefon numaraları aşağıdaki şekildedir:

Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

+90 216 441 39 00

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi

+90 216 421 42 00

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

+90 216 444 06 20

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

+90 216 578 30 00

Delta Hastanesi

+90 216 388 99 99

Öğrencilerimizin sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri üniversitemizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer önemli konudur. Temel çalışma alanı ruh sağlığı konusunda profesyonel danışmanlık, destek, araştırma-uygulama ve eğitim olan MÜPDAEM(Maltepe üniversitesi psikolojik danışmanlık araştırma-uygulama ve eğitim merkezi) ile yakın işbirliği içinde öğrenci kulüplerinin de katılımıyla süreklilik ve yaygınlığı da gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.