Proje Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır:

  • Mimarlık Temel Alanı başta olmak üzere, farklı alanlardaki çalışmaların geliştirilmesini ve bilgi birikiminin arttırılmasını sağlamak,
  • Mimarlık Temel Alanı konusunda doğrudan ya da dolaylı biçimde çalışmalar yapan bilim insanları ile lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bu konuda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için gerekli şartları hazırlamak,
  • Proje yönetimi ve üretimine ilişkin ilgili enstitüde açılacak multi-disipliner Yüksek Lisans programlarının yürütülmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversitede ve üniversite dışında Mimarlık Temel Alanı konusunda uzmanlaşmış kişilerle iletişim sağlayarak bu konuda üretilen bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitenin yakın çevresine ilişkin eğitim ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yaşam kalitesini artırmak üzere kullanılmasını sağlamak,
  • Araştırma ve uygulama konularında, Üniversitenin değişik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.