Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Eğitim faaliyetlerini yürütür.
 2. Çocuklarda araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler, ortamlar ve materyaller oluşturur.
 3. Çocukların bütünsel (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel) ihtiyaçları konusunda yetkindir, gerekli profesyonellerle ve ailelerle işbirliği yapar.
 4. Çocuk gelişimi ve eğitimi bilimsel dayanakları doğrultusunda, uygun yöntem ve uygulamalar geliştirir.
 5. Kültürel ve cinsiyet farklılıklarını dikkate alan öğrenme ortamları ve fırsatları yaratır.
 6. Ailelerle etkili iletişim kurabilmek için gerekli becerileri yetkin bir şekilde kullanır.
 7. Aile katılımını sağlayabilecek farklı yöntemleri uygular.
 8. Eğitim programını değerlendirir.
 9. Çocukların gelişimini bütünsel olarak değerlendirir.
 10. Öğrenme ortamını ve öğretmen etkinliklerini değerlendirir.
 11. Özel gereksinimli çocuklarla birlikte çalışır.
 12. Özel gereksinimli çocuklar için mevcut eğitim ve öğrenme fırsatlarını değerlendirir.
 13. Çocuklarda bilişim teknolojilerinin günlük yaşamda kullanımına ait farkındalık geliştirebilecek etkinlik, ortam ve materyalleri kullanır.
 14. Çağın gereklerine uygun, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, farklı kültür ve alışkanlıklara hoşgörülü ve eleştirel düşünceye sahiptir.
 15. İçinde yaşadıkları toplumun koşul ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahiptir.