Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Alanıyla-yan alanıyla (fizik vb. ) ilgili olarak yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur.
 2. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
 3. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 4. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerine, öğrenme biçimlerine göre materyal geliştirir.
 5. Türk Eğitim Sisteminin yapısı, tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 6. Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında demokratik anlayış geliştirir.
 7. Bilimsel - analitik düşünme becerilerine sahip olarak sınıf içi uygulamalarında kullanır.
 8. Türkçeyi kurallarına uygun kullanarak öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurar.
 9. Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Matematik öğretiminde araç gereçleri ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak değerlendirir.
 11. Özel ilgiye ve eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili gerekli bilgi, becerilere sahip olur.
 12. Kendi öz değerlendirmesini yaparak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 13. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
 14. Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar.
 15. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.