Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Bütüncü ve aile merkezli bakım felsefesini benimser.
 2. Birey ve ailenin sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını uygular.     
 3. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanır.
 4. Bireye,  hümanistik ve holistik yaklaşımı dikkate alarak bakım verir.
 5. Birey ve aileye bakım verirken etkili iletişim tekniklerini kullanır.
 6. Akut ya da kronik fiziksel hastalığı olan bireylere bakım verir.
 7. Cerrahi hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmalara katılır.
 8. Kanıta dayalı hemşireliği benimser.
 9. Bireyin savunucu, eğitici ve danışmanlık rollerini uygular.
 10. Bireyin problemlerine neden olan faktörler ve koruyucu yaklaşımlara karşı duyarlıdır.
 11.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.