Program Temel Öğrenme Çıktıları

1 Tarihi çevre koruma ve restorasyon projelerini yapabilme becerisi kazanır
2 Onarım sorunlarının çözümünde bireysel sorumluluk üstlenir
3 İlgili kurum ve uzmanlarla işbirliği kurar
4 Takım çalışması yapabilme ve liderlik edebilme becerisi kazanır
5 Tarihi araştırma ve yorumlama becerisi kazanır
6 Kültür varlıklarını belgeleme becerisi kazanır
7 Bilgiye ulaşabilme ve değerlendirme becerisi kazanır
8 Özgün mimari ayrıntıların farkına varabilir ve onları değerlendirebilir
9 Yapı malzemelerini analiz eder
10 Geleneksel taşıyıcı sistemlerin davranışlarını anlar ve onlara gerekli müdahale tekniklerini uygular
11 Kültürel mirasın yönetimi becerisi kazanır
12 Konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları izler
13 Eleştirel düşünür
14 Teknolojik yenilikleri izler ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır
15 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır