Program Temel Öğrenme Çıktıları

1

Mimarlık alanındaki bilgi ve tasarımlarını sistemli bir biçimde aktarır.

2

Mimarlık alanındaki olguların eleştirel analizini yapar ve değerlendirir.

3

Edindiği bilgileri geliştirerek yeni bilgiler üretir

4

Bilgi ve becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanır ve yeni bilgiler oluşturabilir.

5

Kültürel farklılıkları anlayarak edindiği bilgileri mimari tasarım sürecinde kullanır

6

Çevre sistemlerinin özelliklerini irdeleyerek, sürdürülebilir tasarım süreçlerine katkıda bulunur.

7

Mimari tasarım ile ilgili karmaşık çözüm arayışlarında sorumluluk alır.

8

İnsan güvenliğini sağlamak için disiplinler arası gruplarla ortak çalışmalar yaparak çözüm üretme sürecinde bulunur.

9

Yaşam konforunu yaratabilmek için çevre sistemlerini anlayıp yorumlayarak özümsemiş olduğu bilgiyi çevreye duyarlı tasarım çalışmalarına aktarabilir.

10

Mimari tasarımla ilişkili olan bilgiyi problem çözme ve yeni tasarımlar üretme alanında kullanır.

11

Teknolojik gelişmeleri izleyerek tasarım alanında problem çözme ve uygulama çalışmalarında kullanır.

12

Mimari tasarım sorunlarının çözümlendiği çalışmalarda liderlik yapar.

13

Alanındaki bilgilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması sırasında mesleki sorumlulukları göz önünde bulundurma farkındalığı kazanır.

14

Tasarım alanındaki çalışmalarda insan güvenliğini sağlama bilgi ve becerisini kazanır.

15

Mesleki etik yükümlülükleri anlama ve uygulama becerisi kazanır.