Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İç mimarlık, sanat ve tasarım alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve eleştirel görüş geliştirir.
 2. İç mimarlık alanındaki lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirir ve derinleştirir.
 3. İç mekan tasarım konuları ile mimari bağlantıları oluşturarak, düşünceye bağlı soyut ve somut kavramlar kullandığı, yenilikçi estetik ve özgün çözümler geliştirdiği tasarım çalışmaları yapar.
 4. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan proje önerileri geliştirir.
 5. Sürdürülebilir tasarımın gerektirdiği çevre, insan, toplum, enerji konularını kapsamlı ve bir bütünsellik içinde değerlendirir ve çalışmalarına aktarır.
 6. Önceden edinilmiş ergonomi, antropometri bilgilerini ileri düzeyde kullanarak; kimlik, anlam, sanat ve estetik bağlamında iç mimariye uyumlu, çağdaş, özgün mekan donatı elemanları tasarlar ve uygular.
 7. İç mekan donatılarında kullanılan malzemelerin üretim, teknik ve uygulamaları ilgili kapsamlı bilgiye sahiptir, gelişmeleri takip eder ve kullanımlarına yönelik yenilikçi detay üretir.
 8. İç mimarlık uygulamalarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
 9. Düşünce ve / ya da tasarımlarını çağdaş sunum araçları kullanarak, ileri düzeyde anlatır.
 10. Tasarım uygulamalarında iş akışını planlar, çalışmaları organize eder ve maliyet hesaplarını yapar.
 11. Disiplinler arası çalışmalarda özümsemiş olduğu bilgiyi, tasarlama ve/ya da uygulama sürecinde kullanır.
 12. İç mimarın inşaat sektörü ve proje yönetimindeki rolünü anlayarak; sorumluluk alır, takım çalışması yapar ve liderlik gösterir.
 13. Meslek alanındaki ilke, yasa, yönetmelik ve standartlara hakimdir, bu bilgileri çalışmalarına aktarır.
 14. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.