Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Sahip olduğu matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularındaki birikimini kullanarak alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilme becerisi kazanır.
  1. Mühendislik konularındaki birikimini kullanarak alanındaki mühendislik problemlerine yenilikçi çözümler üretebilme becerisi kazanır.
  1. İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek elektronik sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme becerisi kazanır.
  1. Elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme becerisi kazanır.
  1. Elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını geliştirebilme becerisi kazanır.
  1. Konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış bilimsel çalışmaları takip edebilme yeteneği kazanır.
  1. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri derinlemesine izleyebilme yeteneği kazanır.
  1. İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık kazanır.
  1. Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışmalarında etkin biçimde katılma ve liderlik edebilme becerisi kazanır.
  1. Etik değerlere bağlı kalarak bilimsel çalışma yapabilme ve yayınlayabilme becerisi kazanır.