Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Analiz yeteneğini geliştirme ve sentez yapma becerisine sahiptir

2.Bilgisayar mühendisliği temel konularında ileri düzeyde bilgi edinme yeteneği vardır

3.Türkçe ve İngilizce bilimsel sözlü ve yazılı iletişim becerisi vardır

4.Değişik kaynaklardan bilgi toplama yeteneği vardır

5.Karar verme becerisine ve Bağımsız çalışma becerisine sahiptir

6.Kazandığı bilgi birikimini ve deneyimleri kullanarak disiplinler arası konularda çalışma yapabilir

7.Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve bunlara katkıda bulunur

8.Konusuyla ilgili proje üretebilir, yönetebilir ve takım çalışmasına yatkındır

9.Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme becerisindedir

10.Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme becerisindedir

11.İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek sistemleri tasarlayabilme, geliştirebilme ve ihtiyaca yönelik araştırma yapabilme becerisine sahiptir

12.Bilgisayar mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanır

13.Etik değerlere bağlı kalarak bilimsel çalışma yapabilir ve yayınlayabilir