Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Gerçek hayata ilişkin yazılım proje, süreç ve ürününe ait işlevsel ve işlevsel olmayan özellikleri tanımlar.
 2. Yazılım mimarisi, bileşenleri, arayüzleri ve sisteme ait diğer bileşenleri tanımlayabilir.
 3. Kodlama, doğrulama (verification), birim testleri (unit testing) ve hata ayıklama (debugging) konularını da içerecek şekilde yazılım geliştirir.
 4. Yazılımın çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapar.
 5. Yazılım mühendisliğine yönelik gereksinimlerin anlaşılması; hedef, çıktı ve maliyetlerin belirlenmesi; süreç, kaynak ve kalitenin planlanması ve risk yönetimi konularında bilgi sahibi olur.
 6. Yazılım mühendisliği süreçlerini tanımlama, uygulama, değerlendirme, ölçme, yönetme, değiştirme, geliştirme ve yeni sürüm hazırlama konularında bilgi sahibi olur.
 7. Yazılım gereksinim, tasarım, geliştirilme, sınanma, bakım, yapılanış, yönetim ve kalitesi konularındaki çeşitli yöntemleri bilme ve kullanma pratiğine sahip olur.
 8. Yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde, yazılım kalitesi ve modellerini bilir, temel kalite ölçümlerini yapar ve bunları yazılım geliştirme, doğrulama ve sınama konularıyla birlikte yorumlar.
 9. Başta bilgisayar mühendisliği, yönetim, matematik, ekonomi ve sistem mühendisliği olmak üzere, yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara ve değerlere sahip diğer disiplinler hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Genelde mühendislik özelde yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilen ve sosyal konulara duyarlılığı artıran temel bilgilere sahip olur.
 11. Yabancı dil kullanarak konusuna ait yayınları takip eder, meslektaşları ile iletişim kurar.